Klar til næste skoleår

Klar til næste skoleår med overskud

Overskud Tips og ideer

Tjekliste til nyt skoleår med overskud

Jeg har glæ­det mig vildt meget til at præ­sen­te­re dig for mine 3 nye e‑bøger. Jeg har knok­let de sid­ste måne­der for at få dem klar til dig, så du kan være PÅ FORKANT næste sko­le­år 🙂På forkant – Tjekliste til start af nyt skoleår

START NÆSTE SKOLEÅR MED AT VÆRE PÅ FORKANT
– OG BLIV VED MED AT VÆRE DET 🙂

Der er SÅ meget, der skal gøres og skaf­fes for at bli­ve klar til et nyt sko­le­år. Du bli­ver gui­det gen­nem pro­ces­sen, så det bli­ver over­sku­e­ligt for dig at nå det hele – i tide.

  • Du får kon­kre­te red­ska­ber, som du kan bru­ge, uan­set hvor­dan du under­vi­ser.
  • Du kan væl­ge at føl­ge tje­kli­sten step for step eller bru­ge de ele­men­ter, som giver vær­di for dig.Smily Sol

Din klas­se bli­ver en oase, et væk­strum for læring og triv­sel, for ele­ver­ne – OG DIG.

Klar til næste skoleårDet ene­ste, bogen koster dig, er din e‑mailadresse, og så har jeg brug for at vide, om du under­vi­ser i ind­sko­lin­gen, på mel­lem­trin­net eller i udsko­lin­gen, så jeg kan sen­de den rig­ti­ge udga­ve af bogen til dig 🙂

Bestil din e‑bog ”På for­kant”
UgeskemaRevolutionen Kalenderlinje