Målstyret undervisning, læringsmål & refleksion over egen læring

Skrevet 9. juni 2016

Målstyret undervisning, læringsmål og refleksion over egen læring er en integreret del af hverdagen, når du arbejder med UgeskemaRevolutionen.

Jeg bliver ofte spurgt om sammenhængen mellem UgeskemaRevolutionen og målstyret undervisning. Det er elevernes læringsmål, der er omdrejningspunktet, når jeg udarbejder Ugeskemaet. Når vi taler læringsmål, kunne vi lige så godt tale om zonen for nærmeste udvikling (Vygotsky). Jeg tilpasser Ugeskemaet, så hver af mine elever laver det, der giver værdi i forhold til den enkeltes læring.

Elevernes læringsmål er omdrejningspunktet

Mine elever arbejder også med deres individuelle mål som en integreret del af Ugeskemaet, og de lærer at reflektere over deres læring.

Individuelle læringsmål

Få redskaber til målstyret undervisning og elevernes læringsmål i hverdagen med UgeskemaRevolutionenNår eleven selv er med til at opstille de individuelle læringsmål, vil du opleve en enorm motivation for at få ønskerne opfyldt. Børn vil gerne lære.

Jeg opstiller faglige, personlige og sociale mål sammen med eleverne lige fra 1. klasse. For hvert mål hjælper jeg barnet med at lave en handleplan. Med den i hånden kan barnet finde sin vej mod målet. Til sidst spørger jeg eleven, hvordan han kan vide, at nu er målet nået. Du kan gøre tilsvarende i både 7. og 10. klasse.

Når du har udfyldt aftalen sammen med eleven, scanner du den, så den kan indgå som en del af den elektroniske elevplan, der følger barnet gennem hele skoleforløbet.

Individuelle læringsmål og reflektion over egen læring skaber dygtige elever

Jeg bruger et aftaleark, som jeg gerne vil dele med dig.

Du kan udskrive aftalen, og når du printer på for- og bagside, kan du folde den til en aftale i A5. Aftale/Elevplan

 

Refleksion over egen læring

Eleverne skriver logbog hver uge, hvor de forholder sig til det mål, de har valgt at have særligt fokus på – refleksion over egen læring. Det er faktisk noget af det, som Hatties forskning viser har en meget høj læringseffekt.

Elever fortæller, hvordan de oplever, at det er en fordel for dem at skrive logbog, og at det hjælper dem til at holde styr på tankerne.

Få redskaberne

På kurset ‘Få elevernes mål aktive i hverdagen’ får du redskaber til, hvordan det kan lade sig gøre i praksis. Redskaber, som du kan bruge helt fra børnehaveklassen, til eleverne forlader folkeskolen efter 9. eller 10. klasse.

Kom med på kursus

Du kan læse mere i bogen, kapitel 10