Få bedre trivsel, ro og overskud i skoledagen

Magasinet Skolen — Få inspiration til bedre trivsel i klassen

Nyheder Omtale

Maga­si­net Sko­len brin­ger arti­kel, der giver et godt ind­blik i under­vis­nings­me­to­den.Få bedre trivsel, ro og overskud i skoledagen

Tea­se­re …

  • Slip kon­trol­len, giv ele­ver­ne ind­fly­del­se
  • Bry­der med det time­ba­se­re­de ske­ma
  • Ingen lek­tier
  • Vari­e­ret sko­le­dag
  • Lav indret­nin­gen om

Find artik­len her

Se også deres meg­af­lot­te bogan­mel­del­se ⭐⭐⭐⭐⭐
Læs anmel­del­se