Gratis snoropgave skabeloner

Snoropgave

Nyheder Skabeloner

Snor­o­p­ga­ve / vik­le­kort er en sjov og ander­le­des måde at ter­pe fag­ligt ind­hold på, som du kan bru­ge i alle fag og på alle klas­se­trin. Down­lo­ad den gra­tis ska­be­lon, og du er klar til at sæt­te snor­o­p­ga­ven i spil.

Sjovt at terpe

Gratis snoropgave skabeloner
Det kan være sjovt for ele­ver­ne at ter­pe fag­ligt ind­hold, når du bru­ger en snor­o­p­ga­ve. Det gæl­der, uan­set om du under­vi­ser de æld­ste i fysik eller de yng­ste i bil­led­kunst. Du kan bru­ge snor­o­p­ga­ven i alle fag og på alle klas­se­trin.

Tid­li­ge­re brug­te jeg time­vis på at klip­pe og kli­stre. Sådan er det ikke læn­ge­re. Jeg har lavet en elek­tro­nisk ska­be­lon, hvor det er nemt at ind­sæt­te både bil­le­der og tekst.

Lav dine egne snoropgaver

Du kan down­lo­a­de 2 for­skel­li­ge udga­ver af snor­o­p­ga­ven. Følg den nem­me vej­led­ning, og du er klar til at sæt­te sno­re­le­gen i spil.

Snor­o­p­ga­ve-bil­le­de Her kan du ind­sæt­te 6 bil­le­der og svar

Snor­o­p­ga­ve-tekst  Her kan du ind­sæt­te 10 spørgs­mål og svar

Læs mere om snor­o­p­ga­ven og få et helt kata­log med for­skel­li­ge for­mer for under­støt­ten­de under­vis­ning, hvor ele­ver­ne ople­ver andre måder at lære på — køb bogen

Ikon til Uge­ske­ma­et

Ikon snoropgave
Snor­o­p­ga­ve