mening om ugeskema undervisning

En ny praksis… En ny hverdag… En ny skole…

Forældre - intro Videoer

Jeg har fået den­ne helt fan­ta­sti­ske video fra Spar­kær og Møn­sted sko­ler, hvor hele sko­len arbej­der med Uge­ske­ma. Her kan du se, hvor­dan under­vis­nin­gen ser ud, og hvad ele­ver og lære­re mener om at arbej­de med Uge­ske­ma.