På jagt efter en ny måde at undervise på

Skrevet 9. september 2014

Lærerne på Mønsted og Sparkær skoler skal væk fra tavle-undervisningen og i stedet lære fra sig efter et nyt Ugeskemakoncept.

Den pædagogiske leder på Sparkær Skole, Jens Johansen, påpegede, at skolereformen og fokus på individuelle færdigheder hos eleverne generelt sammen med inklusionstanken gør, at man bliver nødt til at tænke nye tanker omkring undervisningen. Skolen er nemlig ikke længere den skole, der har fostret tanken om tavleundervisningen, og at det er læreren alene, der sætter kursen i klassen.

“Vi har fokus på klasserumsledelse – altså måden, man underviser og tilrettelægger undervisningen på i klassen. Det kan jo ikke nytte at fortsætte med den traditionelle måde med 20 minutters tavleundervisning, 20 minutters opgaver på tavlen og 10 minutter, hvor eleverne selv arbejder, hvis man på samme tid har et system, hvor der skal være fokus på, hvor hver enkelt af eleverne er og tage udgangspunkt i det. Så er vi nødt til at undervise på en måde, der tager højde for den udvikling af folkeskolen,” sagde Jens Johansen.

Citat fra Viborg Folkeblad

http://viborg-folkeblad.dk/rundt-om-viborg/paa-jagt-efter-en-ny-maade-at-undervise-pa