Forældre introduktion til ugeskema

Introvideo til forældremøde

Forældre - intro Forældresamarbejde Videoer

Som helt nyud­dan­net væl­ger Kri­sti­na at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, som er helt nyt for både ele­ver, for­æl­dre og sko­len. Hun beslut­ter at lave en video over en uge med Uge­ske­ma for at give alle et ind­blik i 3. klas­se og hen­des hver­dag med Uge­ske­ma. Og som Kri­sti­na siger: ”Hvad sæl­ger bed­re til et for­æl­dre­mø­de end at lade for­æl­dre­nes egne børn vise deres hver­dag på Solsi­de­sko­len 🙂 ”

Jeg er dybt impo­ne­ret! 🙂  – Så kort kan det siges.

Se med, hvis du har lyst til et kig ind i klas­se­væ­rel­set…

Du kan også se video­er og ind­læg, der kan være af inter­es­se for dig som for­æl­der – se mere