Drømmer du om tid i sprogundervisningen

Sprogundervisning – Drømmer du om TID …?

Mundtlig dimension Nyheder Udskoling

Har du nogensinde overvejet, hvor dygtige dine elever kunne blive, hvis du bare havde tid til at tale engelsk/tysk/fransk med hver enkelt? Det kan blive din nye skolehverdag. Og det tager kun få uger at nå dertil.

Mange elever i klassen kombineret med få ugentlige timer på skemaet til sprogfagene gør, at du sikkert har oplevet, at det kan føles som en umulig udfordring at finde tid – tid til at få talt med eleverne, sikre deres udtale og i det hele taget få dem i tale.

Har du de ældste elever, oplever du måske ligefrem, at det kan være svært at give den første karakter, fordi du endnu ikke er nået hele vejen rundt og stadig mangler at få det fulde overblik over, hvad de alle sammen kan. Det var hvad Janne oplevede i sin 10. klasse, indtil hun begyndte at undervise på en anden måde.

“Allerede fire uger inde i skoleåret har jeg fået et meget større overblik, end jeg nogensinde har haft før på det her tidspunkt.”
Janne Farup, engelsklærer i 10. klassecenter

Ved at organisere sprogundervisningen anderledes får du frigivet din tid, så du kan tale med hver enkelt af dine elever på det fremmedsprog, du underviser i.

Drømmer du om tid i sprogundervisningen

Fra klassesamtale til dialog 1:1

Når vi har den fælles klassesamtale, er det typisk de samme fem-syv elever, der siger noget. Ud fra et sprogpædagogisk perspektiv er det langt mere hensigtsmæssigt at have kommunikation med en mindre gruppe ad gangen. På den måde får alle mulighed for at komme til orde – og ingen kan sidde og gemme sig.

Men det er svært – faktisk umuligt – at få tid til at tale med hver enkelt elev, når alle laver det samme på samme tidspunkt. Vil du have frigivet din tid til at følge hver enkelt elevs læreproces og have dialogen 1:1, kræver det nogle små justeringer i undervisningen.

Du kan stadig bruge det samme undervisningsmateriale, som du bruger i dag, men det er kun nogle stykker ad gangen, som er i gang med det nye, de skal lære. Og eleverne hjælper hinanden. Det betyder, at du undgår, at alle dine elever trækker i dig på én gang, og du får tid i undervisningen til at tage hånd om elevernes faglige udvikling og til at tale med hver enkelt.

Din nye skolehverdag med overskud

Du kan nøjes med en kort introduktion en gang om ugen, hvor du forklarer eleverne det nye, de skal lære. Resten af tiden arbejder klassen med Ugeskema.

Praksisnær kompetenceudvikling

Den ro, der pludselig opstår i klassen, er noget af det, de fleste lærere oplever som den største forskel, når de begynder at arbejde med UgeskemaRevolutionen.

Eleverne arbejder jo bare, lyder det fra lærerne. Og det giver et helt andet overskud til dig som lærer. Et overskud, som både du og dine elever får gavn af.

Selve Ugeskemaet er et afkrydsningsskema med alle de opgaver, eleverne skal lave i løbet af ugen. Du udfylder Ugeskemaet med opgaver og aktiviteter, der passer til det, eleverne skal lære, og i løbet af ugen bestemmer eleverne selv, i hvilken rækkefølge de laver deres opgaver, hvor de gør det og sammen med hvem.

Du kan måske være bekymret for, om du mister kontrollen, når du ikke kan skue ud over en hel klasse, der på samme tidspunkt laver det samme. Det gør du selvfølgelig ikke. Du vil hurtigt erfare, at du i stedet får en helt anden styring.

På Ugeskemaet kan hver elev se ud for sit navn, hvilke opgaver han skal lave. Det er nemlig sådan, at det ikke er alle elever, der skal løse de samme opgaver på Ugeskemaet. Elevernes udgangspunkt er forskelligt.

Stor niveauforskel

Jeg oplever, at der er utrolig stor forskel på elevernes faglige niveau – også når vi taler sprogfag. I 1. klasse har jeg flere gange oplevet en elev tale flydende engelsk. Det stiller store krav til differentiering. Og i en presset hverdag kan det være svært at få tiden til at række.

UgeskemaRevolutionen giver dig både et planlægningsredskab og en ny måde at organisere undervisningen på, hvor differentieringen sker helt naturligt. Hver enkelt elevs faglige niveau og arbejdstempo er i fokus. Ved hjælp af de forskellige felter på Ugeskemaet bliver det simpelt for dig tilpasse opgaverne til hver af dine elever.

Det mest fantastiske er, at det ikke kræver ekstra forberedelsestid – du vil meget hurtigt erfare, at det bliver nemmere at få den sparsomme tid til at række.

Fra ventetid til arbejdstid

Kammerathjælp og navneklodser er et vigtigt element for at få succes med Ugeskemaet. Hos mig skal eleverne altid først spørge en kammerat, når de har brug for hjælp. Hvis de ikke selv kan løse udfordringen, må eleven sætte sin navneklods op ved tavlen. Det betyder, at han har brug for min hjælp. Navneklodser erstatter at sidde med fingeren i vejret og vente.

Mens eleven venter, løser han en af de andre opgaver på Ugeskemaet. På den måde bliver ventetiden konverteret til arbejdstid og læring. Du kan så tage klodserne i rækkefølge og hjælpe den enkelte elev videre. Selvom du kommer til at sidde et stykke tid og tale med en elev, behøver du ikke få stress. Du kan slappe af ved tanken om, at eleverne laver noget fagligt relevant, mens de venter på at tale med dig.

Tyskspil med dialog

En tysklærer fortalte mig på et tidspunkt, hvordan hun hver uge havde tid til at sidde med en lille gruppe elever og spille et fagligt spil og være i dialog med dem på tysk, mens de spillede. Den ene dag kan det være fire-fem elever, den næste dag en anden lille gruppe elever. Det kan lade sig gøre, fordi hele klassen arbejder selvstændigt og kan gøre brug af kammerathjælpen, og fordi du ikke bruger tid på at kontrollere eleverne – du vejleder og underviser.

”Jeg har fået frigivet rigtig meget tid i min undervisning. Som tysklærer har jeg for eksempel tid til at spille et tyskspil med en gruppe elever, så vi har dialogen på tysk.”
Helle, tysklærer i 8. klasse

Når opgaven er på Ugeskemaet, får du dialogen med alle – bare på forskellige tidspunkter. Og det er netop den tidsforskydning, der gør forskellen. Mens du taler med en gruppe elever, arbejder resten med opgaver på Ugeskemaet. Tyskspillet er blot én af opgaverne.

Udtale, betoning og begreber

I sprogfagene er det naturligvis vigtigt, at eleverne får mulighed for at få respons på deres udtale fra dig. Men når det forgår fælles i klassen, er kun én elev aktiv ad gangen. Arbejder klassen med Ugeskema, bliver alle aktive på samme tid.

Ugeskema i sprogundervisningen

Jeg vil anbefale, at du fylder kommunikationsopgaver på Ugeskemaet sammen med skriftlige opgaver, læsning, grammatik og så videre.

Når du bygger sprogfagene ind i Ugeskemaet, har du bedre betingelser for at korrigere elevernes udtale, udvide deres ordforråd og gå i dybden med de ord eller begreber, som hver enkelt elev har brug for hjælp til.

 

De skal da høre min udtale, eller …?

Når eleverne skal lære om udtale og betoning, betyder det ikke, at de alle sammen nødvendigvis skal lytte til min stemme. Det kan også være en opgave på Ugeskemaet at se en video eller lytte til en podcast. Ligesom det kan være en opgave selv at lave en lydoptagelse med dialogen på engelsk, tysk eller fransk. Det giver eleverne mulighed for at høre sig selv og korrigere deres udtale.

Du har til gengæld en afgørende rolle i forhold til at sikre, at eleverne udvikler sproglige kompetencer, så de kan anvende sproget i en samtale med andre. Og her er din tid til dialog med den enkelte af stor betydning.

Få eleverne i tale

Skal en opgave løses på engelsk, er det selvfølgelig ikke okay at tale dansk. Men det kan ske, at nogle elever alligevel gør det, måske fordi de er usikre. Tryghed er vigtig. Når eleverne skal turde kaste sig ud i at sige noget på et fremmedsprog, må de ikke være bange for at tabe ansigt eller blive til grin.

Mange synes, det er mere trygt at tale et nyt sprog, når de selv vælger deres samarbejdspartner, og det giver UgeskemaRevolutionen mulighed for.

Læs mere om, hvordan det frie valg kan give eleverne en tryghedsfølelse, der gør, at de kan præstere optimalt.

Varieret skoledag frigiver din tid

Nærværende dialog i sprogundervisningen med UgeskemaRevolutionen

Med få ugentlige sprogtimer kan det være svært at skabe variation i undervisningen – særligt i udskolingen, hvor opgaverne bliver mere og mere komplekse. Det kan du løse ved at lade Ugeskemaet strække over to, tre eller fire uger. På den måde får du en større timepulje til at skabe variation i opgaverne på Ugeskemaet, og du kan løbende tilgodese fagets mange forskellige aspekter.

Det er en stor styrke, når du og dine kollegaer kører flere fag sammen i et fælles Ugeskema. Det giver eleverne større frihed til at vælge, og de får mulighed for at fordybe sig uden hele tiden at skulle tage deres ting frem og pakke dem væk igen.

Når der er flere fag i spil, arbejder eleverne med mange forskelligartede opgaver på samme tid. Det kan måske lyde krævende, men det er det faktisk ikke. Tværtimod får du frigivet tid til at tale engelsk, tysk eller fransk med hver af dine elever, da alle opgaver ikke kræver lige meget hjælp.

Læs mere om den mundtlige dimension og Ugeskema i udskolingen.

Få alle redskaberne på mine kurser eller læs bogen.