Praksisnær kompetenceudvikling

9 styrker ved Ugeskema

Nyheder

Praksisnær kompetenceudviklingHvad er UgeskemaRevolutionen?

UgeskemaRevolutionen er en pædagogisk metode, som virkeliggør inklusion og undervisningsdifferentiering i skolehverdagen.

Det er både et planlægningsredskab og en ny måde at organisere undervisningen på.

Ugeskemaet baner vej for faglig progression og trivsel hos hver enkelt elev og styrker fællesskabet i klassen.

9 styrker ved Ugeskema

✅ Faglighed – eleverne lærer det, de skal

✅ Inklusion – alle kan deltage

✅ Lyst – den enkelte elev får lyst til at lære

✅ Undervisningsdifferentiering – alle bliver udfordret på deres niveau

✅ Ro – til fordybelse og læring

✅ Variation – bevægelse og understøttende undervisning indgår naturligt

✅ Elevinddragelse – medindflydelse og medbestemmelse hver dag

✅ Trivsel – alle elever har en plads i fællesskabet, og trivslen kommer helt i top

✅ Overskud – lærerne kan bevare deres eget overskud

Praksisnær kompetenceudvikling – kurser og pædagogiske dage

UgeskemaRevolutionens kurser bygger bro fra teori til handling og implementering. Lærerne og pædagogerne arbejder med deres egen praksis, så de straks efter kurset er klar til at undervisningsdifferentiere og inkludere elever med særlige behov.
På den måde skaber I en skole med overskud til alle – medarbejdere såvel som elever.

Vi tilbyder kurser og kursusforløb i hele landet.

Kontakt os for at få et kursustilbud.