Sproglæren

Artikel i Sproglæreren om Ugeskema

Nyheder Omtale

SproglærenSådan får du tid til at tale tysk, engelsk og fransk med dine ele­ver i timer­ne!

Læs min arti­kel fra Sprog­læ­re­ren om, hvor­dan 1:1‑samtaler boo­ster ele­ver­nes frem­medsprog­li­ge kom­pe­ten­cer.

Find den her