Anmeldelse Børnehaveklasseforeningen

Børnehaveklasse Omtale

Anmeldelse Børnehaveklasseforeningen

Folkeskole med overskud til alleFor­fat­ter­ne kom­mer i bogen omkring de emner, der er oppe i tiden; klas­se­le­del­se,  aner­ken­del­se, inklu­sion, under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, klas­se­triv­sel, respekt for bar­net, ansvar­li­ge og gla­de børn og ikke mindst ind­dra­gel­se af for­æl­dre­ne.
Kan man ønske sig mere af én bog? Jeg tror det ikke!

Citat fra anmel­del­sen