Ny Ugeskema-friskole på vej

Ny UgeskemaRevolution-friskole på vej

Nyheder Omtale

Når Ege­kro­ne Frisko­le i Bal­lerup star­ter til som­mer, bli­ver Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen omdrej­nings­punk­tet for under­vis­nin­gen.

Glad skoledrengNet­op Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen vil gøre det muligt at kun­ne have en høj grad af under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og under­vi­se fle­re alder­s­klas­ser sam­ti­digt på en lil­le sko­le,” for­kla­rer Theis Ing­vor­sen, der er ini­ti­a­tiv­ta­ger til den nye frisko­le.

Cita­tet er fra Bal­lerup Bla­det, novem­ber 2018: Ny bære­dyg­tig frisko­le på vej.

Er du for­æl­der, kan du få det hur­ti­ge over­blik over under­vis­nings­me­to­den i artik­len Ori­en­te­ring til for­æl­dre om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen