Klar til genåbning af skolen efter påske

Skrevet 12. april 2020

Guide til genåbning af skolen. Få konkrete redskaber og inspiration til, hvad du og dine kollegaer kan gøre for, at genåbningen af skolen kommer til at fungere i praksis.

Få 'Guide til genåbning af skolen'

Få guiden til genåbning af skolenGenåbning af skolen – med corona som skjult passager – kalder på en guide. For hvordan kommer håndsprit og sikkerhedszoner mellem børn til at rime på pædagogik og inkluderende læringsfællesskaber?

Efter en måned med hjemmeskole genåbner skolen efter påske. Jeg tror, at vi var mange, der blev både overraskede og bekymrede, for kan det nu foregå sundhedsmæssigt forsvarligt?

Sundhedsstyrelsen har udstukket retningslinjerne, som vi skal følge. Det betyder, at vi kan være nødt til at træffe nogle valg i den kommende tid, der i højere grad bygger på sundhedshensyn end pædagogik.

”Ingen kan forvente, at vi vender tilbage til en normal hverdag efter påske.”
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
 

Når skolen bliver vendt på hovedet, er vi nødt til at tænke kreativt. Og coronakrisen kræver, at vi tænker helt anderledes om skolens organisering og skolehverdagen i klassen. Jeg vil gerne give dig mit bud på, hvordan det kan lykkes.

Det handler om løsningsmuligheder på helt lavpraktiske udfordringer som:

  • Hvordan får vi plads?
  • Hvordan undgår vi kaos og trængsel på gangene?
  • Hvordan løser vi udfordringen med, at flere hundrede børn og voksne skal vaske hænder?

Du oplever måske også, at spørgsmålene står i kø omkring selve undervisningsopgaven. Nu skal der være udeundervisning i størstedelen af tiden efter en periode, hvor alt er foregået på langdistance foran en skærm. Med andre ord: Hvordan får jeg skabt den bedst mulige undervisning?

Denne guide er langt fra udtømmende i hele den komplekse situation med at genåbne skolen på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde. Mit håb er, at jeg kan give dig inspiration til, hvad du og dine kollegaer selv kan gøre for at få genåbningen af skolen til at fungere i praksis.

Det eneste, guiden koster dig, er din e-mailadresse, så jeg ved, hvor jeg skal sende den hen 😊

Få 'Guide til genåbning af skolen'