Udjævn arbejdsbyrden – hold løbende skole/hjem-samtaler

Skrevet 2. august 2014

Det er måske nu du skal overveje, hvordan skole/hjem-samtalerne skal afvikles efter sommerferien, når det skal foregå inden for normal ”åbningstid”.

Jeg har meget gode erfaringer med at holde løbende skole/hjem-samtaler. Jeg fordeler skole/hjem-samtalerne over året, så jeg for eksempel holder 3 samtaler hver anden uge. I de modsatte uger holder jeg elevsamtaler, hvor vi opstiller mål og handleplaner.

Jeg lægger de forskellige tidspunkter for skole/hjem-samtaler ind på Intra. Så kan forældrene booke det tidspunkt, der passer dem bedst. En god mulighed kan være at holde samtalerne om morgenen, mens en af klassens øvrige lærere underviser med Ugeskema.

Der er også mulighed for at holde skole/hjem-samtale om eftermiddagen. Når blot forældrene ved det i god tid, har jeg aldrig oplevet, at det har været et problem. Jeg har tvært imod oplevet, at de har været meget glade for, at skole/hjem-samtalerne var fordelt over året. Når du som lærer kun har 3 samtaler i træk, udjævner du arbejdsbyrden og bevarer dit overskud.

Ved allerede nu at overveje fordelingen af skole/hjem-samtaler, kan du lave koblingen til målsamtaler med eleverne og få det integreret i din overordnede årsplan.