UgeskemaRevolutionen klodser til Undervisningsdifferentiering

4 simple skridt — Kom nemt i gang med Ugeskema

Med 4 simp­le skridt er du nemt i gang med Uge­ske­ma. 1. Du tager det under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, du har plan­lagt til næste uge 2. Down­lo­a­der Uge­ske­ma­ska­be­lo­nen 3. Ind­sæt­ter nav­ne og opga­ver 4. Frem­skaf­fer træklod­ser + sand­pa­pir Nu er du klar til uge 1 med Uge­ske­ma 😊 Få suc­ces fra start Den nem­me­ste vej til at kom­me godt i gang […]

Læs mere ...