UgeskemaRevolutionen reflektion og læringsmål

Få tid til nærværende læringssamtaler

Målstyret undervisning Nyheder Tips og ideer

UgeskemaRevolutionen reflektion og læringsmålDu kan få tid til nærværende læringssamtaler med et enkelt lille fif, når du gerne vil følge elevernes læringsproces. Jeg har lyst til at følge mine elevers refleksioner, når de skriver logbog. Sådan har du det måske også? Men med mange elever i klassen kan det godt gå hen og blive en temmelig stor arbejdsbyrde på en uge.

For at du ikke skal forholde dig til 28 elevers læringsproces på én gang, kan du udjævne din arbejdsbyrde. Jeg fordeler opgaven over flere uger, og sætter en opgave på Ugeskemaet, som jeg kalder ”Tal med din lærer”. Efterhånden som en elev er klar til at tale med mig, sætter han sin klods op ved tavlekanten.

Opgaven er hvid på Ugeskemaet for de elever, du gerne vil tale med i løbet af ugen, og sort for resten. I næste uge taler du med andre af klassens elever, og i løbet af kort tid har du været i dialog med alle dine elever.

Du kan gøre tilsvarende, hvis du drømmer om at læse med alle elever, tale engelsk med hver enkelt, eller hvad du nu har et ønske om.

 

Den største læringseffekt

Når du inddrager logbogen i den løbende undervisning, lærer du eleverne at reflektere over deres egen læring – og det er faktisk det, der har den allerstørste læringseffekt.

Du kan se mere om de individuelle mål, som er omdrejningspunktet, når eleverne skriver logbog.

Målstyret undervisning, læringsmål & refleksion over egen læring