UgeskemaRevolutionen giver overblik og selvstændige elever

Skrevet 3. april 2015

selvstændige elever

I denne artikel fra Bornholms Tidende kan du læse, hvordan lærerne på Aaker Skole oplever, at eleverne allerede fra 1. klasse får de arbejdsrutiner med sig, som de skal bruge videre i gymnasiet.
De arbejder med UgeskemaRevolutionen både i indskoling, mellemtrin og udskoling.

I overbygningen er stort alle fag i skemaet, og det giver helt klart eleverne en større selvstændighed, siger Lisbeth Haahr.

Gymnasiet brokker sig lidt over, at de nye elever, de får ikke har arbejdsrutinerne i sig. Det synes jeg, at vi her giver dem allerede i 1.klasse, siger Caroline Haarup Mortensen, lærer i indskoligen.

De synes, det er fedt at krydse sig af på skemaet og på den måde markere, at yes, nu har jeg lavet dén opgave, fortæller Caroline Haarup Mortensen, lærer i indskolingen.
Eleverne har mulighed for, inden for rammerne, selv at forvalte deres arbejde, arbejde to sammen eller i grupper, og erfaringen er, at den medindflydelse og medinddragelse, som eleverne, både store og små oplever, giver større læringslyst og bedre indlæring.
Eleverne synes ganske enkelt, at det er sjovere at lære og gå i skole.

Systemet fungerer også i forhold til de svageste elever og den nye inklusionspolitik i folkeskolen. For også de svage elever får opgaver ud fra dét, man kan forvente af dem, så de sætter lige så mange ”jeg er færdig med opgaven”-krydser og får også de samme succesoplevelser.

 

Citater fra Bornholms Tidende – læs de 3 artikler
UgeskemaRevolutionen giver overblik og selvstaendige elever

Vil du læse mere om hvordan UgeskemaRevolutionen bliver omtalt i medierne?