Forældrene er glade for UgeskemaRevolutionen

Skrevet 21. januar 2013

En spørgeskemaundersøgelse blandt 2. klassesforældre viser stor tilfredshed med Ugeskema. Børnene bestemmer selv, i hvilken rækkefølge de vil løse opgaverne på Ugeskemaet. Det giver dem lyst til skolearbejdet og deres arbejdsindsats er højere og indlæringen større. Undersøgelsen indgår i den nye bog UgeskemaRevolutionen

”Fire drenge kommer ind og sætter æggeuret på plads og sletter deres navne på tavlen. De har været ude at sjippe. To af pigerne fra sofaen udenfor kommer ind. De sætter et kryds på Ugeskemaet og finder den næste opgave i skuffedariet. Jeg går stille rundt og ser, hvad eleverne laver. En enkelt gang hvisker jeg til en gruppe ivrige børn, at de skal huske at finde deres hviske-stemmer frem, så de ikke forstyrrer de andre.”

Uddraget er fra bogen UgeskemaRevolution fra Forlaget Reflexion, der blev udgivet i november. Inden Karina Winther og Lene Theill skrev bogen lavede forfatterne to undersøgelser – en blandt forældrene og en blandt børnene i en 2. klasse, der havde arbejdet med Ugeskema. Resultatet var meget positivt. Du kan læse mere om konceptet og selv se undersøgelserne på: https://ugeskemarevolutionen.dk/undersogelser/

Ugeskemaet er en helt ny måde at organisere undervisningen på, der gør op med folkeskolens traditionelle skemastruktur med én lektion, ét fag og én lærer på et fast tidspunkt hver eneste uge hele året. Det er en ny måde at arrangere undervisning på, hvor eleverne arbejder selvstændigt. Undersøgelsen viser, at både elever og forældre er glade for Ugeskema.

“Kan du ikke overtale vores lærer til, at vi kan lave Ugeskema.” Piger fra 6. klasse

“Det er meget imponerende, hvorledes børnene selv disponerer og planlægger deres arbejde. Jeg tror ikke, vi har set opgaver, de har skullet løse som hjemmearbejde, og som forældre er det meget svært at følge med i pensum, når bøgerne aldrig kommer med hjem.” Forælder til elev fra 2. klasse.

Ugeskemaet går kort fortalt ud på, at alle de opgaver, eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. I begyndelsen er opgaverne ens for alle, men ret hurtigt kan skemaet bruges til at differentiere, så der er forskel på, hvilke opgaver eleverne skal lave. Nogen er hurtige, andre mere grundige, og børn med særlige behov kan tilgodeses.

”En UgeskemaRevolution kræver, at du som udgangspunkt har tillid til, at eleverne kan en masse selv. Gevinsten er, at det giver øget selvtillid og selvværd hos eleverne. Når eleverne arbejder med Ugeskemaet, kommer de til at opleve en høj grad af frivillighed og motivation. Det betyder, at eleverne laver langt flere opgaver, lærer mere og bevarer den naturlige lyst til at lære,” siger Karina Winther.

Der afsættes et passende antal timer, og i de timer bestemmer eleverne selv, i hvilken rækkefølge de vil løse opgaverne på Ugeskemaet. Hvis eleverne har brug for hjælp, skal de spørge hinanden, inden de inddrager dig. Hvis en elev, efter først at have spurgt en kammerat, stadigvæk behøver din hjælp, sætter barnet sin navne-klods op til tavlen og fortsætter med en anden opgave fra Ugeskemaet. Barnet skal ikke sidde inaktivt og vente på, at læreren kommer forbi og svarer på spørgsmål.

“Jeg synes, hele undervisningsformen har været fantastisk, fordi den differentierede undervisning giver mulighed for at få forskellige faglige  niveauer med. Det er også godt, at der har været struktur i de sociale relationer, fordi det lærer dem at omgås hinanden på en måde, som er med til at gøre dem rummelige.” Forælder til elev fra 2. klasse.

Eleverne kan bevæge sig rundt i Ugeskematimerne, hvis de viser det hensyn ikke at forstyrre kammeraterne. De skal lære at liste og hviske. Hvis de har brug for at løbe, sjippe eller lege, er det i orden at gå udenfor, for det er også en af opgaverne på Ugeskemaet. Der er ingen lektier, men de må gerne tage opgaver fra Ugeskemaet med hjem. Alle elever har individuelle arbejdsbøger, som de må lave lige så meget i, som de har lyst til.

Der er kun en halv times tavleundervisning om ugen, hvor noget nyt gennemgås. Eleverne sidder på gulvet og lytter intensivt, fordi de ved, at de kan komme i gang med det samme, hvis de får fat i så meget som muligt.

”Selvom der er tale om en revolution, behøver du ikke at ændre alt fra den ene dag til den anden. Du kan indføre UgeskemaRevolutionen i små bidder og i den takt, der passer dig og eleverne, og du vil opleve en lettelse for hvert skridt, du tager,” slutter Karina Winther.

foraeldrene-er-glade