læringseffekt og elever med individuelle mål

Den største læringseffekt

Målstyret undervisning Tips og ideer

læringseffekt og elever med individuelle målAlle mine elever arbejder med individuelle mål – både faglige, personlige og sociale mål. Hver uge bruger de logbogen til at reflektere over, hvordan det går med deres mål. Jeg beder dem om at skrive, hvad de har gjort siden sidst, og hvad de vil gøre det næste stykke tid for at nå målet.

Når du inddrager logbogen i den løbende undervisning, lærer du eleverne at reflektere over deres egen læring – og det er faktisk det, der har den allerstørste læringseffekt.

Læs mere om målstyret undervisning og kurset Få elevernes mål aktive i hverdagen