Kammerathjælp via telefon/online-møder

Fjernundervisning – Få tid og ro til dialog

Fjernundervisning Mundtlig dimension Nyheder Omtale Tips og ideer

Du kan få tid i din fjernundervisning til en tættere dialog med enkeltelever og grupper ved at begrænse mængden af fælles online-tid. Det eneste det kræver, er en anden organisering af undervisningen.

Fjernundervisning - Få tid og ro til dialog

Min faglige introduktion af nyt stof for klassen er reduceret til ½ time om ugen. Resten af tiden arbejder eleverne. Det kan udskolingselever selvfølgelig sagtens håndtere, men selv de yngste elever i børnehave-klassen kan arbejde på denne måde.

Som erstatning for den ugentlige introduktion foran tavlen, samles alle foran hver deres computer. Her får eleverne den faglige introduktion til opgaverne på et fælles online-møde eller som små videointroduktioner, de kan se undervejs i løbet af ugen. Du kan kombinere de to muligheder, som det passer bedst for dig.

Skemaet, hvor eleverne ikke behøver at følges ad

I stedet for at hele klassen skal følges ad, sætter du ugens opgaver ind i et skema, hvor eleverne selv vælger, hvilken rækkefølge de løser opgaverne i. Det øger elevernes motivation.

Du kan bruge det samme undervisningsmateriale som hidtil, og med 3 simple skridt er du nemt i gang:

  1. 1. Du tager det undervisningsmateriale, du har planlagt til næste uge
  2. 2. Downloader Ugeskemaskabelonen
  3. 3. Indsætter navne og opgaver

Normalt har jeg Ugeskemaet hængende på tavlen, men i stedet for at hænge det op i klassen, sender du det hjem til eleverne, når der er fjernundervisning.

Hjælp og løbende dialog

Elever er vant til at samarbejde og hjælpe hinanden, så du kan nemt overføre strukturen med kammerathjælp før voksenhjælp til fjernundervisningen. Nu foregår det bare via telefon/online-møder.

Kammerathjælp via telefon/online-møder

Selvom eleverne hjælper hinanden, kan de selvfølgelig stadig have brug for, at du er med på sidelinjen. Indtil du har tid, arbejder de videre med en anden opgave imens.

Vi har alle – mere end nogensinde før – brug for nærvær og kontakt med hinanden. Ved at kombinere Ugeskema og kammerathjælp giver du både dig selv og eleverne bedre tid og ro til at fastholde en løbende dialog. Undervisningens organisering er afgørende.

Få ro, trivsel og overskud

Dagens tip på Skolemonitor

Skolemonitor har bragt en forkortet udgave af artiklen som ‘Dagens tip’:
Begræns mængden af fælles online-tid