Trivsel og ro i klassen - skoleskift undgået

Fortæl den gode historie

Omtale

Trivsel og ro i klassen - skoleskift undgåetVi har fået en hen­ven­del­se fra TV, der ger­ne vil lave et indslag om den gode histo­rie. Vi får også jævn­ligt hen­ven­del­ser fra bla­de. De er meget inter­es­se­re­de i at høre om jeres udbyt­te af at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Er du en af de man­ge, der har glæ­de af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen? – og vil du være med til at for­tæl­le den gode histo­rie?

Det vil være fan­ta­stisk, hvis du vil bidra­ge.

For­tæl den gode histo­rie