Ugeskema som specialpædagogisk indsats i normalundervisningen

Skrevet 21. februar 2014

Susanne Christensen har skrevet afgangprojekt fra PD i specialpædagogik.

I specialet bliver UgeskemaRevolutionen anskuet fra en teoretisk synsvinkel ved hjælp af John Hattie og Andreas Helmkes forskning.

I specialet undersøger hun: ”Hvordan er det muligt at vurdere den læringspædagogiske kvalitet i ”UgeskemaRevolutionen” i en specialpædagogisk indsats indenfor rammerne af normalundervisning set i forhold til relevant forskning, så der opstår nye pædagogiske handlemuligheder, som tjener alle elevers læring?”

Susanne konkluderer, at hun ”i høj grad ser ”UgeskemaRevolutionen” som en pædagogisk handlemulighed, der kan være medvirkende til at tjene den enkelte elevs læring – også eleven i vanskeligheder.”

Susanne har givet mig lov til at dele specialet med jer:
Ugeskema som specialpædagogisk indsats i normalundervisningen

Tillykke med 10-tallet til Susanne.