ugeskema i frikvarteret

Må vi lave Ugeskema i frikvarteret?

Erfaringer Overskud

Må vi lave Ugeskema i frikvarteret?

”Jeg klap­per vir­ke­lig i mine hæn­der!” skri­ver Mie efter tred­je dag med Uge­ske­ma – det gør jeg også, når jeg læser om hen­des erfa­rin­ger:

”Jeg gik i gang med Uge­ske­ma i min 2.klasse i den­ne uge. Det er bare gået fan­ta­stisk. Mate­ma­tik­læ­re­ren er også hop­pet med 🙂

Vi ople­ve­de nys­ger­ri­ge kol­le­ga­er, der kig­ge­de ind og spurg­te ind til, hvor­dan vi hav­de gre­bet det an osv.

Vi ople­ve­de også, at børe­ne spurg­te “Må vi lave Uge­ske­ma i frik­var­te­ret 😊”. Dren­gen i klas­sen, som spør­ger efter “luf­ter” hele tiden, har nu fået struk­tu­re­ret sine pau­ser og spør­ger ikke mere 🙂

Jeg klap­per vir­ke­lig i mine hæn­der!”

Må vi lave ugeskema i frikvarteret

 

Vil du læse fle­re erfa­rin­ger?