Ny organisering og kompetenceudvikling af lærerne

Ny organisering og kompetenceudvikling af lærerne

Ny orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen giver – sam­men med kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af lærer­ne – mulig­hed for at ska­be en sko­le med over­skud til alle. Under­vis­nings­kon­cep­tet sik­rer fag­lig­hed, triv­sel og inklu­sion samt imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­mens mål. En ny orga­ni­se­ring af sko­le­da­gen gør det muligt for lærer­ne at løf­te de udfor­drin­ger, sko­len står over for i dag og i […]

Læs mere ...