Kursusforløb

Fasthold processen med kursusforløb

Praksisnær kompetenceudvikling for lærere/pædagoger – fra teori til handling og implementering af undervisningsdifferentiering, inklusion og læringsmål. Et kursusforløb giver mulighed for at bygge ovenpå og fastholde den positive udvikling – at få flere lag på lagkagen.

Mange lærere fremhæver værdien af at blive fastholdt i processen, få sparring, justere og rette ind undervejs. Mellem hver kursusgang får lærerne mulighed for at prøve de nye redskaber af i hverdagen, så der er en vekselvirkning mellem ny viden og praktisk implementering.

Efter et ordentligt boost på den første kursusdag er lærerne klar til at skabe forandringer i hverdagen til glæde for eleverne – og dem selv.

“De efterfølgende kursusgange har hjulpet mig til at justere, rette ind og holde mig på rette vej.”
Kursusdeltager

Mine oplæg er fyldt med eksempler fra praksis, som gør, at hver enkelt lærer/pædagog kan genkende sin egen situation og se muligheder for en varieret skolehverdag, hvor det kan lade sig gøre at tilgodese alle elevers behov. Undervejs i forløbet kommer lærerne/pædagogerne til at arbejde med deres egen praksis, så vi går fra teori til handling og implementering.

“Det er faktisk det forløb, der har givet mest skoleudvikling i mine 40 år i skolen.”
Skoleleder

UgeskemaRevolutionen Kursusoversigt

“Super brugbart at være på kursus – hjem og anvende, tilbage på kursus og evaluere…”
Kursusdeltager

Mange skoler har glæde af et kursusforløb med 3-4 kursusdage. Vil du have yderligere lag på lagkagen? Kontakt mig for kursusforløb på skolen/kommunen.

 

Du har mulighed for se evalueringer fra:

 

Læs mere om kurserne:

Ønsker du et kursus på skolen/kommunen