Kategori: Bevægelse

Bevægelse på Ugeskemaet giver bedre koncentration i undervisningen

Bevægelse i undervisningen, når eleven har brug for det, tilgodeser ro, elevmedbestemmelse, variation og faglig fordybelse…

Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse

Her kan du finde inspiration til organisering af lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse i undervisningen, når du arbejder med UgeskemaRevolutionen. Jeg vil anbefale, at du bygger aktiviteterne fra den understøttende undervisning ind i Ugeskemaet sammen med de boglige opgaver. På den måde får eleverne et Ugeskema, der er fyldt med mange opgavetyper og forskellige måder… Læs mere »